Start van een nieuw project! Zojuist uitgeladen bij het restauratiebedrijf Stolk in Balkbrug: de coupé van Kasteel Middachten.

Net als meerdere rijtuigen van het kasteel maakt deze achtvoudig geveerde coupé (gebouwd bij Hart, Bondstreet, London) deel uit van de collectie in het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek. Maar in het koetshuis waar een rijtuig oorspronkelijk vandaan komt is het beter in staat zijn ‘verhaal’ te vertellen. Vandaar dat deze coupé niet in Leek staat, maar in het koetshuis in De Steeg, bij Arnhem. Enige probleem was de conditie, want er zit nogal wat roest aan het onderstel en er moet iets gebeuren om het rijtuig te conserveren en beter toonbaar te maken. Dat laat Kasteel Middachten doen als tegenprestatie om het rijtuig in bruikleen te krijgen. En dit alles gebeurt op initiatief van de Stichting Hippomobiel erfgoed.