Kasteel Twickel

De Stichting Hippomobiel Erfgoed heeft in 2017 het initiatief genomen voor de restauratie van de staatsieberline van de gravin van Wassenaer, een bijzonder project waardoor niet alleen dit oudste rijtuig van Nederland in oude luister is hersteld, maar ook door het feit dat het rijtuig terecht is gekomen in het koetshuis van Kasteel Twickel in Delden. Twickel heeft het best bewaarde en meest complete particuliere koetshuis in Nederland. Hier is werkelijk alles nog zoals een eeuw geleden. Een paar keer per jaar zijn de poorten open voor publiek en komen er zelfs rijtuigen nog daadwerkelijk op de weg. Kijk voor actuele info op twickel.nl