Kasteel Middachten

Kasteel Middachten in De Steeg is nog ‘gewoon’ particulier bewoond. Maar bijzonder is het feit dat de inventaris van koetshuis en tuigenkamer nog compleet is. In de zomermaanden, als de tuinen opengesteld zijn, kan ook een blik worden geworpen in het koetshuis. Kijk voor openstelling op middachten.nl