Stallen Koetshuizen en Garages

De Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages (SSKG) nam het initiatief om met erfgoedinstellingen, museumkastelen en historische buitenplaatsen een onderzoek te starten naar stallen en koetshuizen.

Dit onderzoek richt zich op de functionele en bouwtechnische ontwikkeling van stallen en koetshuizen op een buitenplaats of kasteel; van multifunctioneel onderkomen voor een ‘equipage’ tot garage of eigentijds horecagebouw.

Een brede studie naar stallen, koetshuizen, hun interieur en de daaraan verbonden roerende goederen ontbreekt in ons land. Daarom is het onbekend hoeveel we van dit specifieke erfgoed in Nederland eigenlijk hebben, noch wat het feitelijk belang daarvan is. Zijn er nog 18e-eeuwse interieurs? Hoe is de ligging ten opzichte van een buitenplaats? In welke stal zitten welke geglazuurde tegels op de muur of is nog een haverkist of hooistortkoker aanwezig? Waar is het hooiluik op zolder? Etc.

Om dit hiaat in kennis op te vullen zijn in 2022 door het onderzoeksteam 22 koetshuizen bezocht, in alle windstreken van het land. Ze zijn ingemeten, gefotografeerd en er is archiefonderzoek gedaan. Op basis hiervan zijn gedetailleerde plattegronden met bouwfasen gemaakt en complete rapporten per koetshuis opgesteld.

Onderzoeksteam

Het onderzoek is uitgevoerd door Heidi van Limburg Stirum (projectleider, oud-directeur NKS), Ben Olde Meierink (bouwhistoricus, onderzoeker NKS), Nicolaas Conijn (‘hippoloog’ en voormalig conservator Paleis Het Loo), Karen Veenland-Heineman (archiefonderzoek) Cecilia Francis en Leo Wevers (beiden van Wevers & Van Luipen, architecten en bouwhistorici).

Resultaat

Alle kennis uit het onderzoek komt breed beschikbaar voor wetenschap, erfgoed- en collectiebeheerders en publiek. Dit gebeurt onder andere door de publicatie van een wetenschappelijk rapport, het digitaal toegankelijk maken en delen van materiaal, en een publieksboek.

Met een toegankelijk, rijkelijk geïllustreerd boek maakt het publiek kennis met wat voor moois op dit (vergeten) erfgoedgebied in Nederland aanwezig is en waar men dit kan bezichtigen. Doel van de publicatie is om voor een opleving en meer draagvlak voor stallen en koetshuizen te zorgen. Als naslagwerk dient het een waardevol naslagwerk te zijn voor erfgoedbeheerders en iedereen die raakvlakken heeft met buitenplaatsen, kastelen en de ‘paardengeschiedenis’ van Nederland. Verder kan het een impuls geven aan musea om deze specifieke gebouwen of collectiestukken in de spotlights te zetten en daarmee nieuwe bezoekersstromen te genereren.

Uitgeverij Waanders & De Kunst in Zwolle. Tekst Ben Olde Meierink, Claas Conijn, onder eindredactie van Mario Broekhuis, fotografie Amelia Gatacre. Verschijning: eind 2024

Stichting

SSKG is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Hippomobiel Erfgoed en de Nederlandse Kastelen Stichting, ondersteund door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Het bestuur van SSKG bestaat uit:

  • Voorzitter: Mario Broekhuis (bestuurder Paard & Karos, St.Hipp.Erfg)
  • Penningmeester: Frans Bakker (bestuurder Overijssels Particulier Grondbezit, bewoner/eigenaar Landgoed Vilsteren)
  • Bestuurslid: Heimerick Tromp (historicus, onderzoeker, voormalig conservator Paleis Het Loo)

Meer weten? info@hippomobielerfgoed.nl