Stichting/doelstelling

De Stichting Hippomobiel Erfgoed heeft als doel het initiëren, begeleiden en/of uitvoeren van projecten rond het ‘rijtuig’. Deze projecten hebben tot doel behoud van, toegankelijk maken van en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het hippomobiel erfgoed in brede zin.