De restauratie van de landauer is goed drie weken onderweg, maar het is toch al de moeite om een eerste vordering te laten zien. De rechterdeur hangt weer recht en sluit. En een medewerker van het restauratie-centrum is bezig met lijmtangen om de spanten van de beide kappen -het kenmerk van dit type rijtuig- te herstellen.

Nu wil restaurator Piet Stolk hem recht op de veren gaan zetten: “Ik loop er al een paar weken omheen en dan kom je tot nieuwe inzichten. Een dergelijk restauratieproject is iets anders dan een huis schilderen, waarbij je systematisch van boven naar beneden werkt. Maar eerst maken we hem technisch in orde, dat het rijtuig niet meer zo voorover duikt. Het motiveert voor het verdere werk als hij weer netjes op z’n wielen staat.”
Het gaat weer ergens op lijken, al is er nog een lange weg te gaan van demonteren, reinigen, aanvullen en retoucheren te gaan. Volgens planning duurt dit project een half jaar.

Dit rijtuig komt uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaat over in langdurig bruikleen door Kasteel De Haar. Dit project is mede mogelijk gemaakt door VZW Pater David, Prins Bernhard CultuurfondsMondriaan FondsDinamo Fonds en Stichting kasteel de Haar. De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.