Tuigenmaker Jan van Rijs (rechts) legt aan Graaf zu Ortenburg uit dat een zogenaamde ‘culeron’ van het tuig is gevuld met lijnzaad. “Dat bepaalt de vorm en houdt het leer soepel.” Woensdag 17 november zijn de gerestaureerde tuigen van Kasteel Middachten weer op hun plaats gehangen.

Driekwart jaar duurde de restauratie van een vierspan- en een tweespantuig met de wapens van de familie Aldenburg Bentinck, de oorspronkelijke bewoners van het kasteel in De Steeg. Afgelopen jaar is de landauer van Middachten geconserveerd als een museumstuk en zo zijn ook de tuigen behandeld. Van Rijs uit Zevenhuizen heeft oude stiksels vervangen en het leerwerk aangevuld waar nodig. Zo zijn nieuwe strengen gemaakt, terwijl de oude bewaard blijven als referentie.

Franz Graaf zu Ortenburg (1953) is de huidige bewoner en ziet het als zijn roeping om ook het koetshuis en al wat daartoe behoort te bewaren voor het nageslacht: “Maar het gaat verder dan dat, want het is leuk dat de wand van de tuigenkamer weer vol hangen met zulke mooie tuigen, het is minstens zo belangrijk dat het ambacht in Nederland bewaard blijft. Nu is gebruik gemaakt van koeienhuiden uit Frankrijk, maar je moet je afvragen, waarom eigenlijk? Zo is het ook met de kennis en vaardigheid om echt mooi ambachtswerk te maken. Dus de keuze om het goedkoper in Polen te laten doen is hier niet aan de orde, het heeft een groter belang voor onze maatschappij.”

“Het is belangrijk dat u uw kennis doorgeeft”, geeft de graaf na het afleveren nog nadrukkelijk mee aan Van Rijs, die hier op zijn beurt de noodzaak van ziet.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard CultuurfondsMondriaan Fonds, Frans Mortelmans Stichting, Ludovica StichtingRDO Balije van Utrecht en Kasteel Middachten. De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.