Sla een krant open, zet de tv aan en het lijkt wel alsof de duisternis regeert. Iedereen loopt te mopperen op iedereen. Maar kijk ‘ns hoe fraai die kleine arrenslede van Slot Zuylen schittert als je er een lampje op zet. Het is een pareltje dat het publiek net zo goed plezier kan geven als het duurste schilderij. Ze heeft alleen wat aandacht nodig. ‘Ze’, want het vergulde boegbeeld dat restaurator Piet Stolk losmaakt is Diana, godin van de jacht, haar jachthonden liggen er al naast. Afgelopen week is de restauratie van de slede van start gegaan door haar te demonteren en een stukje van de bekleding is inmiddels zorgvuldig gereinigd.  

Het is één van de projecten waarmee de Stichting Hippomobiel Erfgoed aandacht vraagt voor minstens vijf eeuwen vervoersgeschiedenis in Nederland. Een geschiedenis die het waard is om te koesteren, maar bijna is ondergesneeuwd in het tijdperk van de auto. Toch kan ook de moderne mens een slede of een rijtuig zeker waarderen, zeker als zo’n voertuig eventjes tot leven komt zoals op 16 oktober op Kasteel de Haar.

  • Wie het zag, vond het prachtig: de terugkeer van vier rijtuigen na een museale restauratie en voor die ene keer aangespannen met echte paarden en door echte koetsiers gereden. Het inspireerde de vrijwilligers op Kasteel de Haar om toekomstige bezoekers te gaan vertellen over hoe het klinkt als er paardenhoeven over de houten brug klepperen en hoe anders het is met paarden in de stallen. Het vijfde rijtuig van Kasteel de Haar staat klaar voor restauratie.
  • In het afgelopen jaar zijn voor Kasteel Middachten een imposante Landauer en zijn zes tuigen -samen een uniek ensemble- gerestaureerd; koetshuis en tuigenkamer in De Steeg krijgen er letterlijk en figuurlijk weer inhoud.
  • Op Slot Zuylen zijn een Phaeton en de Dianaslede uit de kelder gehaald om iets toe te gaan voegen aan het verhaal op deze buitenplaats. Het project is halverwege.
  • Met als ‘vehicle’ de Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages is het nodige geld bijeengebracht om in het begin van het nieuwe jaar te starten met het koetshuizenonderzoek.
  • De Stichting Hippomobiel Erfgoed wist in 2021 ook bruggen te bouwen. Zo kreeg het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek een paar belangrijke collectiestukken geschonken en de stichting kreeg de conservatoren van het Nederlands Openluchtmuseum en het Rijtuigmuseum enthousiast om -voor het eerst- gezamenlijk onderzoek te doen.

Er gebeurt dus nog genoeg moois. De Stichting Hippomobiel Erfgoed is iedereen dankbaar die heeft geholpen om dit alles mogelijk te maken, financieel, in de uitvoering of door uw interesse. Een extra pluim is voor de vrijwilligers die op Kasteel de Haar meehielpen voor de presentatie van de rijtuigen. Wij wensen u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar!