Je verzint het niet, maar blijkbaar zijn we zo braaf geweest, dat ook Sinterklaas een duit in het zakje doet voor het koetshuizenonderzoek. Op 3 december, dus twee dagen voor pakjesavond, maakte het College van Regenten van de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis bekend drieduizend euro te geven.
Waarvoor ook al weer? Even bijpraten: eind vorig jaar is op initiatief van St. Hippomobiel Erfgoed en de Nederlandse Kastelenstichting een aparte stichting (SSKG) opgericht om onderzoek te doen naar koetshuizen op Nederlandse buitenplaatsen: om te inventariseren, om van 22 koetshuizen historisch en bouwtechnisch onderzoek te doen en met o.a. een prachtig fotoboek als resultaat.
Het belang hiervan is om meer kennis en draagvlak te creëren voor het behoud, en met name van nog bestaand interieur. Bij herbestemming gaan de oude vloeren, stortkokers voor hooi, ruiven, stalwanden, tuigenkasten en dergelijke vaak -onnodig- verloren.
Voor dit project is ongeveer twee ton euro begroot en het afgelopen jaar zijn genoeg grote en kleine donaties gedaan, zoals die van Sinterklaas, om in januari aan de slag te gaan. Omdat corona alles een beetje vertraagt, is het einddoel om het boek te presenteren eind 2023 op Kasteel de Haar.