Met koetsier Bart Klaassen en palfrenier Brian van Deth op de bok, figureerden de rijtuigen van Kasteel Twickel eind oktober voor de opnames van een video voor Prins Frederiks Parkenroute.

De route is de historische verbinding tussen de landgoederen van Prins Frederik der Nederlanden, de broer van Koning Willem II, die deze specifiek liet aanleggen om per rijtuig af te leggen. De gemeentes Voorschoten en Wassenaar blazen Prins Frederiks Parkenroute nieuw leven in, onder andere door themawandelingen, lesmateriaal voor scholen, het organiseren van kunstwedstrijden en het creëren van bijzondere markeringen op de route.

De Stichting Hippomobiel Erfgoed draagt op zijn beurt een steentje bij aan een video, over de rijtuigen die over deze route reden. De vrijwilligers van Twickel hielpen door een compleet arsenaal aan rijtuigen uit Frederiks tijd aan te spannen voor het maken van spectaculaire dronebeelden en andere fraaie shots in een neutrale parkomgeving. “Het rijtuig speelde eeuwenlang een belangrijke rol in onze maatschappij, het is onze taak er voor te zorgen dat het rijtuig een net zo belangrijke rol krijgt in de verhalen die we vertellen over ons verleden”, zegt Nicolaas Conijn, projectleider en conservator van de Stichting Hippomobiel Erfgoed. Wanneer de video online staat, brengen we u op de hoogte.