Nu ook het Mondriaan Fonds bijdraagt in de kosten aan de landauer van Kasteel Middachten is de begroting rond voor een professionele restauratie, op initiatief en onder begeleiding van de Stichting Hippomobiel Erfgoed.

Weliswaar heeft dit rijtuig de tijd overleeft, maar roest, motvraat, scheuren en vooral vroegere restauraties maken het tot allesbehalve toonbaar. Dat het fluitje, waarmee de passagiers communiceerden met de koetsier op de bok, het niet meer doet is nog de minste zorg. Het zijn vooral de vlekken die aan de rechterzijde en de achterkant van de kast zijn ontstaan door een poging om de oude vernis te verwijderen, die een nieuw team van restauratoren voor een uitdaging gaan stellen. De bedoeling is om het rijtuig te restaureren als museumstuk dat incidenteel is te gebruiken.
Begin 2021 moet de restauratie zijn voltooid. Kasteel Middachten wil het rijtuig aan een breder publiek laten zien, op de plaats waar het al bijna anderhalve eeuw geleden door de Arnhemse rijtuigfabriek Henrich & Veth is afgeleverd. Daar in het koetshuis in het Gelderse plaatsje De Steeg gaat het zijn verhaal vertellen als onderdeel van het ‘ensemble’ van de adellijke familie Van Aldenburg Bentinck. Om het verhaal compleet te maken is in het projectplan ook de restauratie van zes tuigen opgenomen.

Dit rijtuig komt uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaat over in langdurig bruikleen door Kasteel Middachten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Frans Mortelmans Stichting, Ludovica, RDO Balije van Utrecht en Kasteel Middachten. De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.