We mogen alvast een exclusieve ‘sneak preview’ laten zien van de Calèche van Kasteel de Haar. Want dit spektakelstuk hangt inmiddels al weer in nieuwe riemen. In het afgelopen half jaar is de restauratie een beetje ongemerkt verlopen, deels omdat dit weliswaar véél grotere rijtuig wat lijkt op de Grand Duc en deels omdat de schade meeviel. Bij de Calèche bladderde de verf er niet af, alleen was het rijtuig vooral intens smerig.

Toch is restauratie-centrum Stolk met dezelfde precisie te werk gegaan als met de vorige twee rijtuigen van De Haar: van een versleten volant is bijvoorbeeld de voorkant vernieuwd, maar de oude achterkant opnieuw gebruikt, niet uit zuinigheid, maar om het erfgoed zo volledig mogelijk te behouden. De oude riemen waarin de bak hing waren echter niet meer te sparen: anders zou het rijtuig geheid in elkaar storten. De nieuwe leren riemen zijn wel, net als de oude, door een meesterzadelmaker ‘gebolleerd’ en vierdubbel met de hand gestikt. Het smeedwerk van onderstel was deels verroest en dat is -eveneens deels- opnieuw geschilderd. En voor de rest was het een kwestie van polijsten, het vuil oplossen en wegpoetsen met wattenstaakjes, kale plekjes aanvullen en mottengaatjes dichten. Dit rijtuig had ettelijke vierkante meters aan leerwerk te reinigen. Het resultaat is verbluffend.
Naar verwachting mogen we na de oplevering over een weekje een nog beter beeld laten zien van het totale rijtuig vóór en na restauratie.

De vier rijtuigen in dit project komen uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaan over in langdurig bruikleen door Kasteel De Haar. Dit project is mede mogelijk gemaakt door VZW Pater David, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Bonhomme Tielens, VSB Fonds, Mondriaan Fonds en Stichting Kasteel de Haar. De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.