Al langer dan een eeuw bieden margarinefabrikanten hun product aan als vervanger van (natuur)boter. Margarinefabriek Groningen voerde in dat kader in 1905 en begin 1906 een grote landelijke reclamecampagne voor het merk Gruno. In een tijd zonder televisie en internet ging de fabriek het land in om de mensen te bereiken – met paard en wagen, en daarop de vergrote verpakking van het product: “Een enorme kubus, een paar meter in het kubiek, op een met groen en wit bepluimde paarden bespannen wagen vertoonde – evenals een kleinere er boven op – de wijze, waarop dit product wordt verpakt.”

Tijdens de campagne werden gratis proefjes en reclamemateriaal uitgedeeld aan het publiek, waaronder een kwartetspel. “De naamloze vennootschap Margarinefabriek Groningen heeft gratis verkrijgbaar gesteld het Gruno-spel, een nieuwe verschijningsvorm van het aloude kwartetspel, speciaal geschikt tot reclame voor haar fabrikaat. De plaatjes in wit, geel en donkergroen zijn niet onaardig en zullen met de bijbehoorende spelregels voor menig gezin met kinderen een welkom geschenk zijn.” Het kwartetspel bestond uit 60 kaarten, met op de achterzijde van elke kaart de tekst: ‘Vraag ons speciaal merk Gruno, verpakt in cartons, ter vervanging van Natuurboter’.
Op 22 februari maakte de reclamewagen een tocht door Assen en in maart was Zuidhorn aan de beurt. “‘Gruno’ werpt schatten weg om hare margarine er tusschen te krijgen. Waarlijk er moet veel worden verdiend om zulke kosten goed te maken, iets, wat wij ‘Gruno’ van harte gunnen, want alles zag er zeer net uit en den smaak der rondgedeelde margarine hoorden wij roemen”, aldus de Provinciale Drentsche en Asser Courant.
Op 25 maart was men in Zwolle overtuigd dat de reclamewagen een “een vorm van reclame was, die zeer zeker niet nalaten zal succes te hebben.” In april liep het publiek in Enschede uit voor de wagen: “dat deze veel bekijks had ligt voor de hand.” Op 16 augustus was Emmen aan de beurt. “Opgeluisterd door het schoonste zomerweder werd heden alhier de groote landbouwtentoonstelling gehouden. Het feest werd geopend met een keurige reclame-optocht”, waarin de reclamewagen van Gruno meereed.
Ook Middelburg was in september onder de indruk, Gruno: “doet het op flinke wijs, heeft haar mooi span paarden goed getuigd en haar eigen bedienden in nette witte uniform gestoken.” In Hoorn was twee maand later “geen gebrek aan kijklustigen.”
Alleen in Hoogkarspel gaat het even mis. “Terwijl vrijdag j.l. de vrachtrijder W.B. hier met zijn wagen stond, schrok plotseling zijn ket van een voorbijrijdenden reclamewagen (Gruno). Het dier keerde zich om en sloeg op hol. B. wist gelukkig de teugels te grijpen en liet zich zoo een eind meesleepen, tot de ket tot staan was gebracht.” (Onze Courant, 29-11-1905)
In Bussum, waar Gruno donderdagmiddag 22 februari 1906 een reclametocht wilde houden, bleek men op zijn strepen te staan.
“De politie, handhavende de verordening, die verbiedt met reclame door de gemeente te gaan, zonder daartoe verkregen vergunning, gaf order den ommegang te staken. Toevallig was ’t juist raadsvergadering, zoodat de burgemeester niet voor het verkrijgen der vergunning te spreken was. En zoo stond daar typisch op den Brink de wagen met reclame van ‘Gruno’, onder verbod om door te rijden. Toen de gemeenteraad was geëindigd werd de vergunning verleend. Het punt waar de wagen zoolang stond, kon voor te maken reclame niet beter zijn uitgekozen. ’t Geval verwekte veel hilariteit”, aldus De Gooi- en Eemlander.
NV Margarinefabriek Groningen, voorheen Hendriks, Brongers & Bos stond aan de Hoornsedijk, vlakbij het Noord-Willemskanaal, het hoofdkantoor was gevestigd aan de Westerkade.

(bron: fb-pagina Oud-Groningen, beeld Groninger Archieven)