Bij Huis Landfort in Megchelen, dat bij Gendringen tegen de grens op Nederlands grondgebied ligt, is de herbouw gestart van het oorspronkelijke koetshuis dat in 1945 is kapotgeschoten. Dat gebeurt om meerdere redenen, waarvan een belangrijke is om het ensemble van de oorspronkelijke buitenplaats in ere te herstellen.

“We willen op Landfort de situatie terugbrengen in de toestand van de jaren rond 1825 toen Johan Albert Luyken hier vanuit Amsterdam neerstreek”, legt René Dessing, directeur van de stichting Erfgoed Landfort, uit.
Het oorspronkelijke koetshuis is in 1945 bij hevige gevechten tussen Duitse en geallieerde troepen in puin geschoten. Nadat het huis Landfort in 2017 in bezit kwam van de Stichting Erfgoed Landfort groeide het plan om het koetshuis opnieuw te bouwen. Maar hoe het er heeft uitgezien is alleen te herleiden aan de hand van enkele vage foto’s. Een oorspronkelijk ontwerp is er niet. Stichtingsdirecteur Dessing: “Het was ook een organisch aan uitgegroeid gebouw, waarvan het oudste deel dateerde uit de late 18e eeuw en vermoedelijk een tuinmanwoninkje was. Hoe het er precies uitzag? Dat weet niemand. De oudste buurtbewoonster die het nog in werkelijkheid heeft gezien kan zich alleen nog de puinhoop van na de oorlog herinneren.”
Om die reden maakte architect Edzard Prent in opdracht van de stichting een eigen interpretatie van hoe het er ongeveer uitzag en van een gebouw dat opnieuw functioneel kan zijn. Het krijgt een omvang van 50 x 13 meter, telt twee etages en is naar verwachting begin 2021 gereed.
Klik hier voor een achtergrondverhaal over dit koetshuis.

Foto boven: architect Edzard Prent maakte deze interpretatie van hoe het koetshuis er ongeveer uitzag.


Hoe het stalgebouw er heeft uitgezien is alleen te herleiden aan de hand van enkele vage foto’s.