Op initiatief van de Stichting Hippomobiel Erfgoed is de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) met koetshuizen aan de slag gegaan. Onderzoeks-stagiair Tessa van Tienhoven heeft in opdracht van de NKS in de afgelopen maanden alle koetshuizen bij kastelen en buitenplaatsen in Nederland geïnventariseerd.

Zij deed dit onder begeleiding van Ben Olde Meierink. In totaal kwam Van Tienhoven uit op 310 als monument geregistreerde koetshuizen. Toch is het fenomeen ‘koetshuis’ nogal miskend in monumentenwereld. Meestal zijn ze als monument aangewezen omdat ze ‘nu eenmaal’ bij een monumentaal huis horen en is het bijbehorende verhaal verloren gegaan: menig koetshuis is her-bestemd of verbouwd tot kantoor, woning, kantoor of zelfs sauna, zoals op buitenplaats Bijdorp in Driebergen. Toch is zo’n koetshuis een wezenlijk onderdeel van ons hippomobiele verleden.
De NKS wil de inventarisatie graag aanvullen met verder onderzoek over onder meer de staat en herbestemming van deze objecten. Doel is om te komen tot een boekwerk over Nederlandse koetshuizen. Wilt u dit onderzoek financieel steunen? Of hieraan meewerken? Mail naar info@kastelen.nl o.v.v. koetshuizen.