De huidige eigenaar wil het unieke koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen slopen om plaats te maken voor een parkeerplaats. Doodzonde, zeggen erfgoedbeschermers.

“De villa Woudoord en het koetshuis zijn in 1908 als een geheel ontworpen door de beroemde architect K.P.C. De Bazel. Het slopen van het koetshuis zou dit monumentale complex verminken en dat is heel jammer”, zo stelt voorzitter Paula Voorthuijsen van de Fryske commissie van Heemschut. Haar organisatie, het Cuypersgenootschap en de Werkgroep Oud-Heerenveen hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Heerenveen om de geplande gemeentelijke monumentenstatus op verzoek van de eigenaar niet te verlenen. Want door dat besluit komt de weg vrij voor sloop.

Volgens de eigenaar verkeert het koetshuis in slechte staat en moet het daarom worden afgebroken. De erfgoedorganisaties bestrijden dat echter: de technische staat is prima, er is alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud door de eigenaar. De bezwaarschriften zijn aan de gemeente Heerenveen verstuurd. Die zal de inhoudelijke bezwaren aan een onafhankelijke commissie voorleggen. Een proces dat nog maanden kan duren.
De erfgoedorganisaties denken dat ze een goede kans maken om de monumentenstatus alsnog verleend te krijgen, want de onderbouwing van het college van B en W om de monumentenstatus niet te verlenen rammelt volgens hen aan alle kanten.

Het koetshuis van Woudoord in betere tijden. Het gebouw maakt onlosmakelijk deelt uit van een geheelontwerp met de villa.

Het koetshuis is ook ‘hippomobiel erfgoed’: een equipage en de huisvesting daarvan maakten belangrijk deel uit van een buitenplaats als Villa Woudoord. Aardig weetje: die koetsier was Paulus Jacobus Hoefnagel (1877-1958), afkomstig uit Leiden en zoon van een smid.