RTV Utrecht zond onlangs een filmpje uit met een aankondiging van het restauratieproject bij Kasteel de Haar. Al komt er geen bladgoud aan te pas, de drie rijtuigen die Kasteel de Haar laat restaureren zijn minstens zo bijzonder als de Gouden Koets, schrijft RTV-Utrecht.  Klik op deze link om de video te zien.

De drie rijtuigen in dit project komen uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaan over in langdurig bruikleen door Kasteel De Haar. Dit project is mede mogelijk gemaakt VZW Pater Davids, Prins Bernhard CultuurfondsStichting Bredius ,VSB FondsStichting Bonhomme Tielens en Stichting kasteel de Haar.

De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.