Sta hier even bij stil. Oorspronkelijk heten ze ‘Stolpersteine’, kleine monumentjes die in de bestrating voor bepaalde huizen liggen. Als blijvende herinnering. Ons ‘digitale struikelsteentje’ is voor een Rotterdamse Joodse familie Beffie die nog een eeuw geleden bekend stond om hun werk als zadel- en tuigenmaker.

Voor zover na te gaan gaf de familie Beffie dit beroep generaties lang door en waren meer familieleden actief in de zadelmakerij. Op verschillendeadressen in Rotterdam, allemaal min of meer in het centrum, zijn in de periode van 1886 tot de Tweede Wereldoorlog zadelmakers met de naam Beffie te vinden.
Zo was er een C. Beffie in 1886 op de Schiedamsedijk 181. De naam kwam als zadelmaker verder voor aan de Hugo de Grootstraat 116, de Schiekade 177b, de Roo Valkstraat, de Aert van Nesstraat 74 en de Oosterstraat 19. In 1939 woonde Jesaias Beffie met zijn gezin aan de Schieweg 123b, iets dichter bij het centrum op huisnummer 103 zat Beffie & Co. Al die adressen betekent misschien dat het een grote familie was die allemaal als kleine zelfstandigen de kost probeerden te verdienen. In ieder geval werkten ze met hetzelfde logo.

Op briefkaarten die zijn gestuurd aan de firma Keverling, leverancier van tuigenbeslag in Joure, is te lezen hoe slecht het gaat met Beffie & Co in oktober 1917: “Verdere bestellingen kunnen wij evenwel niet doen daar de prijzen zoo enorm hoog worden, dat de klanten het niet meer betalen willen.” Eventjes lijkt er sprake van enige voorspoed, als in de Haagsche Courant van 22 december 1919 een advertentie verschijnt waarin Beffie & Co een ‘flinke 1ste klas zadelmaker, benevens een halfwas’ zoekt. In 1934 gaat E.J. Beffie, zadelmaker in de Amsterdamse Marnixstraat, failliet, mogelijk was dit iemand die zijn geluk zonder succes buiten Rotterdam had gezocht.

In het stadsarchief van Rotterdam is iets te reconstrueren over de familie. Levie Beffie was zadelmaker en hij was getrouwd met Schoontje Koopal. Op 27 januari 1875 kregen zij een dochter Ester die later met Salomo Frenk trouwde en op 15 oktober 1876 kregen zij een dochter Marianne.
Marianne trouwt op 8 november 1899 met Nathan Levie Bouwman. Op 28 maart 1878 kregen zij een dochter Rachel.
Rachel trouwde op 10 oktober 1909 in Rotterdam met Aaron Weijel. Op 25 april 1879 werd zoon Jesaias geboren, de zadelmaker die op 1 december 1909 trouwde met Leentje Blazer. Jesaias en Leentje zijn vermoord in Auschwitz op 15 oktober 1942. Hun twee kinderen Francina (26 aug 1910) en Abraham (2 feb 1914) werden daar ook vermoord, respectievelijk op 30 april 1943 en 31 jan 1943.

Na de oorlog is de naam Beffie verdwenen, vrijwel alle sporen om nog iets van het werk of leven van deze zadel- en tuigenmakers te vinden lopen dood. Maar feit is dat ze er waren. En daar staan we eventjes en met respect bij stil.

Bron Joods ErfgoedRotterdam