Dat stalhouders niet alleen luxe equipages leverden bewijst de foto van de postwagen van J. Sonnenberg, klaar om de post af te halen bij het station in Deventer. Op de bok zit koetsier Harm van Egmond, bijgenaamd ‘De Taaie’ en die blies de hoorn om zijn komst aan te geven. Met het signaal ‘haver in de kist’ zond hij eens een groep huzaren naar de stallen. Voor wie bekend is in Deventer: de kazerne van de Huzaren van Boreel lag op gehoorafstand van de stalhouderij aan de Smedenstraat. 
Op andere momenten zag de stalhouderij zijn rijtuigen zelfs geëscorteerd door de huzaren, zoals voor festiviteiten op De Brink. Sonnenberg had zo’n beetje het monopolie als stalhouder in de stad. In 1913 liet hij een nieuw pand bouwen onder architectuur van J.D. Gantvoort en W.P.C. Knuttel aan de Smedenstraat 52.

Zes jaar later, in november 1919 vindt er een opheffingsverkoping plaats van 35 paarden en ongeveer 100 rijtuigen, waaronder trouwcoupés op gummi en met zijde bekleed, Landauers van vierkant model, Victoria’s, statie Berliners, vigilanten, een calèche, de jachtbreak, omnibussen en een char-à-banc voor negen personen. De opheffing is het directe gevolg van de looneisen van de koetsiers. “Vermoedelijk zal van dit besluit een belangrijke toeneming der werkloosheid het gevolg zijn”, aldus de Apeldoornsche Courant. Maar het meest opvallende is dat in Deventer vrij acuut na de verkoping een ‘rijtuignood’ ontstaat. In de gemeenteraad komt aan de orde dat het voor begrafenissen van gemeentewege onmogelijk is om nog volgkoetsen te krijgen. De zaak is “urgent, want het plotselinge rijtuiggebrek heeft hier reeds tot zonderlinge consequenties geleid”, aldus de Telegraaf. Niet alleen voor begrafenissen, ook voor trouwpartijen en doopfeesten zijn veel Deventenaren genoodzaakt om te voet te gaan, want slechts een enkeling beschikt over een auto.

Ondanks dat de rijtuigen de deur uit waren, gaat Sonnenberg door met het goederenvervoer, als ‘sleepersbedrijf’ zoals dat toen heette. Bij het overlijden van J. in 1930 staat het ‘goed rendeerende’ bedrijf ter overname in de krant. Tot 1940 is de NV v/h Sonnenberg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het pand aan de Smedenstraat 52 is in 1982 gesloopt.

Foto boven: Koetsier Harm van Egmond, bijgenaamd ‘De Taaie’ en postrijder te Deventer, blies de hoorn om zijn komst aan te geven. Foto indertijd gemaakt door Alex Roosdorp. — in Deventer.

Optreden van de huzaren op De Brink in Deventer, met landauer van stalhouderij J. Sonneveld.

Het pand van Sonneveld aan de Smedenstraat 52 in Deventer is in 1982 gesloopt.