Een foto van halverwege de 19e eeuw die de moeite waard is om in detail te bekijken….

Dit rijtuig van Cornelis de Goede uit Purmerend is een phaeton of riemenwagen. Dat was tot in het begin van de 19e eeuw de vierwielige tegenhanger van de sjees. Van dit type zijn er tegenwoordig nog een paar over: in de collecties van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek en het Engelse Victoria and Albert Museum. Die laatste is te zien in het rijtuigmuseum in Maidstone en staat te boek als ‘Frans’, alhoewel daar geen onderbouwing voor is.

Voor de wagen staan Friese paarden met de voor Noord-Nederland typerende schelpjeshoofdstellen. Eigenaar Cornelis de Goede (1809-1871) was in zijn tijd een van de belangrijkste vee- en paardenexporteurs naar de Verenigde Staten. Met zijn compagnon J. van der Lingen exploiteerde Cornelis de Amsterdamse stalhouderij De Berebijt en daarmee hadden ze belangen in landelijke diligencediensten. Maar Cornelis kreeg vooral bekendheid als eigenaar van dravers. Die kocht hij in Friesland. Zijn paarden wonnen talloze draverijen, waaronder een gouden zweep in 1842 in het Groningse Winsum. Zijn liefhebberij bracht behoorlijk verre reizen met zich mee. Treinverbindingen waren er nog nauwelijks en om in Friesland te komen, moest je met de veerboot van Enkhuizen naar Stavoren, met paarden en equipage. Op 18 juni 1850 behaalde Cornelis op de grote kortebaandraverij in Leeuwarden met het paard ‘de Kielkol’ de eerste prijs: twee met zilver gemonteerde hoofdstellen, voorzien van het wapen van de stad, aangeboden door het gemeentebestuur. Deze hoofdstellen hangen tegenwoordig in het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek.
Twee maanden later was Cornelis terug in Friesland, waarover de krant scheef: “De Heer C. de Goede heeft heden op de harddraverij te Leeuwarden aangekocht het paard ‘de Vlieger’ (zwarte langstaartruin) hetwelk de prijs de gouden zweep, aangeboden door Zijne Majesteit den Koning, won.” De Vlieger zou voor hem nog veel eer en glorie gaan behalen.
Op deze link is te de rest van de geschiedenis van de paardenfamilie De Goede te lezen. (foto collectie Westfries Museum)