Al komt er geen bladgoud aan te pas, de drie rijtuigen die Kasteel de Haar laat restaureren zijn minstens zo bijzonder als de Gouden Koets. 

Eind augustus zijn de drie belangrijkste rijtuigen van Kasteel de Haar (de imposante Calèche, een Grand Duc en de jachtbreak) naar restauratiecentrum Stolk in Balkbrug gebracht voor een serieuze restauratie. Noem het gerust een reddingsoperatie, want hier en daar bladdert de verf er af. Een team van specialisten gaat de oude verflagen schoonmaken, de stoffen reinigen en de gaten aanvullen. Voor het schoonmaken alleen al zijn enkele tienduizenden wattenstaafjes nodig. De restauratie gaat naar verwachting een half jaar per rijtuig in beslag nemen.

Étienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1860-1934) en zijn echtgenote Hélène de Rothschild (1863-1947) waren fanatieke liefhebbers van het aangespannen rijden. Op hun kasteel De Haar hadden zij daarom een voor Nederland uniek ensemble rijtuigen en een ongeëvenaard stallencomplex. Stallen en rijtuigen zijn in de loop der tijd in onbruik geraakt. Maar daar komt verandering in.

De restauratie van de rijtuigen is ‘conserverend met de mogelijkheid tot incidenteel gebruik’, wat zo veel wil zeggen dat over anderhalf jaar er weer zes schimmels voor de jachtbreak staan, net zoals Hélène ze zelf door het kasteelpark stuurde.

U kunt de restauratie van de rijtuigen in het komende jaar stapsgewijs ook volgen op facebookpagina van Hippomobiel Erfgoed.

De drie rijtuigen in dit project komen uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaan over in langdurig bruikleen door Kasteel De Haar. Dit project is mede mogelijk gemaakt VZW Pater Davids, Prins Bernhard CultuurfondsStichting Bredius ,VSB FondsStichting Bonhomme Tielens en Stichting kasteel de Haar.
De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.