Het Rijksmuseum kocht in 1969 een fotoalbum voor een habbekrats op het Waterlooplein. Tegenwoordig is dit album, als enig bewaard gebleven Nederlandse Kodakalbum uit de 19de eeuw, een kunsthistorische schat. Het album begint in 1889 en eindigt in 1893. Al met al bestrijkt het niet meer dan vier jaar, maar geeft in die tijd een prachtig beeldverslag van het leven van een rijke familie. In amateurfoto’s vastgelegd. Het album draait om het leven en de familie van bankier en effectenhandelaar Willem Frederik Piek (1838-1916), die met zijn gezin en huispersoneel woonde op de Herengracht 258. Piek was zeer vermogend: hij staat vermeld in de lijst Hoogstaangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen. Zijn vrouw Lucia Wilhelmina Jolles (1840-1913) was bovendien een telg uit een van de honderd invloedrijkste Amsterdamse families. Vanaf 1878 bewoonde de familie het pand aan de Herengracht.

Daarnaast waren ze de bezitters van landhuis Klein Warnsborn bij Arnhem, het buitenhuis dat vaak is te zien in het album. Zie hierboven de foto van een tweespan en koetsier dat klaarstaat voor de ingang van Klein Warnsborn.

Op Klein Warnsborn in Arnhem: het echtpaar W.F. Piek-Jolles in de rijdende calèche.