Op rand van de foto staat met potlood geschreven ‘Uddelermeer, rijtuig van mevrouw van Goltstein’. Afgaande van het feit dat er rond 1900 in de gehele omtrek van het Uddelermeer maar één Goltstein woonde, moet die mevrouw Agneta Cornelia Hugonia Boreel van Hogelanden (1839-1924) zijn geweest. Zij was getrouwd met de politicus Willem Baron van Goltstein en woonde op huize Oldenaller op de weg van Nijkerk naar Putten. 

Van Oldenaller naar het Uddelermeer is een afstand van dik dertig kilometer. Precies een mooie afstand om de paarden voor de brik te laten spannen voor een toertocht over de stoffige paden en karrensporen van de Veluwe. In die tijd was dit gebied nog een grote kale vlakte met vooral heide en stuifzand. Het leger oefende er, keuterboeren lieten er hun schapen grazen in gezamenlijke kuddes. Vanaf de stuifzandtoppen waren bij helder weer de zeilen van de vissersboten op de Zuiderzee te zien. Het Uddelermeer had in die tijd al een bepaalde aantrekkingskracht, het is een stokoud meer dat zijn ontstaan dankt aan de gletsjers uit de ijstijd. Genoeg te zien dus voor een kinderloze dame van stand wiens man zelden thuis was.
Omgekeerd viel er voor de omstanders ook genoeg te zien: wie de foto verder uit kan vergroten ziet achter de paardenhoofden nog een man wijdbeens op klompen en de witte rok van een vrouw. Boerenmensen die zich vergaapten aan de luxe van glanzende hoeden, glimmend tuig en gladgestreken livrei.

(beeld: Geldersch Landschap & Kastelen)