Unieke beelden uit de Rijtuigfabriek van de Gebroeders Spijker te Amsterdam. 

Een koets van massief goud was onbetaalbaar en veel te zwaar om te gebruiken. De Gouden Koets is daarom van Javaans teakhout en delen zijn bekleed met bladgoud. Het rijtuig is gebouwd in Hollandse renaissancestijl en is voorzien van allegorieën. Het werd gebouwd in 1898 door Spijker. Als voorbeeld dienden de 18e-eeuwse, in de Franse tijd verloren gegane Nederlandse Karos van Staat en de in Frankrijk bewaarde kroningskoets van Karel X.

Het beeldhouwwerk komt uit het Atelier Van den Bossche en Crevels, de paneelschilderingen zijn van de hand van Nicolaas van der Waay. Het interieur is van zijden petit-point-naaldwerk, borduurwerk deels verricht door meisjes uit weeshuizen.

De Gouden Koets was een geschenk van de bevolking van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina. Het geld voor de koets was ingezameld door de Vereeniging van het Amsterdamsche Volk tot het Aanbieden van een Huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina. De koets was bedoeld als geschenk bij haar inhuldiging tot koningin op 6 september 1898. Wilhelmina wilde echter geen geschenken ter gelegenheid van haar inhuldiging aannemen en nam de koets daarom pas een dag later, op 7 september 1898, in ontvangst.