“Niet weggooien!”, riep Gerard Engbers over de boerenwagens die in slechte staat tevoorschijn kwamen op een boerderij van Landgoed Twickel in Delden. De kans bestond dat ze op de brandstapel terechtkwamen.

Maar gelukkig zag Gerard, als één van de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud van de stallen van Kasteel Twickel, het belang van de twee op het oog eenvoudige wagens. Ze maken namelijk deel uit van het totale ensemble dat laat zien hoe Twickel vroeger als ‘bedrijf’ functioneerde. Gerard bracht de wagens, die uit losse onderdelen bestaan, met zijn vrachtwagentje in veiligheid en maakt nu een plan om ze te herstellen: rotte delen vervangen, een nieuw verfje. Twickel wil daar graag aan meewerken en in de loop van volgend jaar krijgen de opgefriste wagens en ereplekje op het landgoed.