Portret van Willem Arnold Fredrik Koopman (ca. 1864) in koetsierslivrei, handschoenen en steek naast hem op een stoel, onderscheiding op zijn jas. Geboren op 22 januari 1815 te Dordrecht, overleden aldaar op 20 juli 1866, zoon van wijnkopersknecht W.A.F. Koopman en Jenneke Scheurwater (gehuwd in 1800), koetsier van ca. 1846 tot zijn overlijden, in dienst van Otto Boudewijn ’t Hooft van Benthuizen (1e kamerlid, grootgrondbezitter, eigenaar/bewoner van buitenplaats Merwestein in het huidige gelijknamige park). (Reg.arch.Dordr.)